Forsling

Från våra kontor i Malmö och Stockholm kan vi idag ebjuda omlastning från tågvagnar lastade med pallat gods, s.k. vagnslaster. Dessa vagnslaster lastas ur för att sedan lastas om till bil och distribueras.

Vår tjänst kan naturligtvis kombineras med olika tjänster, t.ex. lagerservice om behov av mellanlagring finns.