Fjärrtransporter

Våra fjärrtransporter skräddarsyr vi efter våra kunders behov. Oavsett om lastbäraren är en släpvagn, ett växelflak eller om godset är pallat alternativt långa och tunga stålprodukter så har vi fordonen och kompetensen för att utföra uppdraget.

Våra kundanpassade fjärrtransporter går oftast direkt från kund till kund vilket innebär att vi kan erbjuda flexibilitet i lastnings – och lossningstider samt att kunden erhåller en trygg och säker produkt.

Behöver godset omlastas p.g.a. långa avstånd så utför vi detta på något av våra elva lokala kontor från Sundsvall i Norr till Malmö i söder.