Distributionssystem

Från våra elva kontor distribuerar vi dagligen gods ut i omkringliggande regioner. Det betyder att vi kan ta på oss uppdrag i hela Sverige. Våra distributionslösningar innefattar olika typer av gods och våra kunder ställer därför olika krav på oss som transportör. Det kan vara olika typer av säkerhetsarrangemang eller leveranser av tungt gods med kranbil till arbetsplatser inne i citykärnor med snäva tidsfönster för lossning.

Gemensamt för alla distributionssystem oavsett gods och krav är att alltid optimera rutter och fyllnadsgrader på distribuerande bil, så att både kunden och miljön gynnas.