tjänster

Våra tjänster riktar sig till kunder med behov av skräddarsydda lösningar för forsling till och från järnvägen, fjärr- och lokaltransporter, distribution, omlastningar och mellanlagring.

Vi kan även erbjuda tjänster av mer specialiserad karaktär som säkerhetstransporter, krantransporter, ADR transporter och tidstyrd lastning och lossning.

roadgargo_skovde_49