Road Cargos historia

Road Cargo Sweden grundades 1 december 2010. Första verksamhetsåret hette bolaget Green Cargo Åkeri AB. Verksamheten i bolaget är dock av gamla anor, redan 1937 bildades Svenska Lastbils AB, SLAB som sedermera ändrade namn till Svelast AB. Under åren som bolaget tillhörde Green Cargo AB avbolagiserades verksamheten och integrerades i moderbolaget för att återigen bolagiseras och slutligen den 27 oktober 2011 säljas ut till Road Cargo Sweden Holding AB.Historia