Företagsuppgifter

Besök och postadress:
Rudanvägen 1
136 50 Jordbro

Fakturaadress:

roadcargo@pdf.scancloud.com

Rudanvägen 1
136 50 Jordbro

Växel: 010-6040600
Organisationsnummer: 556736-6223

 

Road Cargo Sweden AB ägs 100% av EB Road Cargo AB som i sin tur ägs av EB Gruppen AB och Swedish Match-koncernen