Företagsuppgifter

Besök och postadress:
Rudanvägen 1
136 50 Jordbro

Fakturaadress:

roadcargo.evry@dokumentkompetens.com

FE 212
832 80 Frösön

Växel: 010-6040600
Organisationsnummer: 556736-6223

VD:                                    Ekonomichef:
Niklas Reinholdt                Emelie Oldbäck
010-604 06 09                   010-604 06 07

Road Cargo Sweden AB ägs 100% av EB Road Cargo AB som i sin tur ägs av EB Gruppen AB och Swedish Match-koncernen