Road Cargo roadgargo_skovde_5-1Sweden AB

Road Cargo är ett transportföretag med åkeriets fördelar. Våra nio egna åkerikontor ger tillsammans med våra nära samarbetspartners ett rikstäckande nätverk.

Varje platskontor förfogar över egna fordon med egna chaufförer, vilket ger oss åkeriets lokala förankring och kundnära relationer. Vi har erfarenhet och kunnande inom både lastbilstransporter och järnvägstransporter. Denna unika struktur gör att vi har ett brett tjänsteutbud med kundanpassade transportlösningar som levereras med hög servicenivå.