Malmö

Besöks- och postadress:
Lagervägen 4
232 37 Arlöv

Gruppnummer: 010-60 40 660
E-post: malmo@roadcargo.se

Trafikledare
Thomas Röjdell
010-604 07 34