Kontaktuppgifter Huvudkontor

Faktura och besöksadress:
Rudanvägen 1
136 50 Jordbro

Fakturaadress via mail:
roadcargo@pdf.scancloud.se

Växel: 010-604 06 00
Organisationsnummer:556736-6223

 

tf VD:
Lars-Gunnar Nilsson
0491-40 33 33
lars-gunnar.nilsson[at]eblogistik.se

 

 

Försäljningschef:
Per Bengtsson
010-604 06 97
per.bengtsson[at]roadcargo.se

 

 

Ekonomichef:
Emelie Oldbäck
010-604 06 07
ekonomi[at]roadcargo.se
personal[at]roadcargo.se

 

 

Ekonom:
Jessica Dorch
010-604 06 08
ekonomi[at]roadcargo.se
personal[at]roadcargo.se